Hvert år spiller (mange av) de mannlige ansatte på Vigernes skole inn en julelåt. I år fikk jeg være med. God jul!