Groove Pizza er en enkelt og intuitiv plattformuavhengig trommemaskin. I denne videoen viser jeg hvordan man kan bruke Groove Pizza til å lage en enkel hiphop-beat.

Reglene for en beat som garantert funker er enkle:

Start med dette rytmemønsteret.

1. Stortromme på 1
2. Skarptromme på 5 og 13
3. Hihat på 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15

Du får da en pizza som ser sånn ut

@lektorengas


For å gjøre beaten litt mer «din egen» kan du følge disse to ekstra reglene:

4. Krydre med noen ekstra slag på hi-hat og stortromme

5. Kopier takt 1 (den første pizzaen) over til de tre andre. Du kan gjøre en liten endring på pizza nummer 2, men la nummer 3 være lik nummer 1. Pizza nummer 4 kan være noe annerledes.

Alt dette viser jeg frem i videoen.

Du finner Groove Pizza her

Her er instruksjonsvideoen

Beaten jeg lagde i videoen finner du her


Alex Ytterdahl har laget mange kule videoer om garageband. Her viser han hvordan man kan utvikle denne beaten videre:


@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kompetansemål 3.-4. trinn

  • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
  • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater
  • formidle egne musikkopplevelser og beskrive bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper

Kompetansemål 5.-7. trinn

  • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
  • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
  • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
  • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer

Illustrasjonsfoto: Scott ElkinsUnsplash