Samspill i full klasse er utfordrende, men kjempegøy! Her er et arrangement på en enkel og grei blues for klasseorkester med perkusjon, boomwhackers og blås/stryk. I denne låta går det også an å ta med de som kan å spille blåse- eller strykeinstrumenter på å få spille sine egne instrumenter. I dette innlegget forteller jeg mer om arrangementet, og du kan laste ned noter til fri bruk.

Arrangementet bruker en form for det man kaller en andalusisk kadens. Det finnes mange kjente låter som bruker denne akkordprogresjonen, men når vi spiller den i mine timer er det som regel kombinert med sang med teksten til Ray Charles’ Hit the road, Jack.

Blås og stryk

Jeg har flere ganger hatt suksess med at elever har hatt med egne instrumenter de kan å spille fra korps, orkester eller kulturskole. Blåse- og strykestemmene i dette arrangementet er notert i C, så der må man selv transponere til de instrumentene som eventuelt noen skulle dukke opp med. Jeg har med vilje ikke skrevet ut stemmene, for det er et poeng å lære ungene å spille låta utenat. Man kan fint legge opp til at de som spiller slike instrumenter også får spille en solo. Da passer det på messinginstrumenter i Bb (kornett/trompet, baryton og trombone) veldig fint å spille enkle soloer på E og G på instrumentet. Hva som passer best på andre instrumenter er jeg ikke sikker på.

Jeg har kalt stemmene struts, ørn, gakkgakk og pippipp for å unngå å bruke instrumentnavn, da man ikke alltid vet hvilke instrumenter som dukker opp når man ber elevene ta med egne instrumenter eller hva slags vanskelighetsgrad som passer.

Jeg tenker det er naturlig å bare lære bort pippipp dersom man har fire instrumenter eller mer, da de spiller bare septimen i akkorden. Den stemmen kan være litt funky om den spilles alene. Jeg ville heller ikke gitt pippipp til instrumenter med veldig kraftig klang.

Grunnen til at jeg har fordelt blås- og strykestemmene slik at hver stemme alltid spiller samme funksjon i akkorden er for det første at dersom det bare dukker opp en eller to blåsere, så vet man at man alltid har med feks grunntonen i akkorden. For det andre er det fordi det er for min del erfaringsmessig lettere å lære bort stemmer til barna på øret dersom alle stemmene går «samme vei». Dette finnes det delte meninger om og erfaringer med. Gjør som det passer for deg og dine elever.


@lektorengas


Klasseorkester

Når vi spiller enkle låter i klasseorkester bruker jeg å la elevene bytte instrumenter ganske ofte. Jeg har hatt hell med å gjøre det på denne måten: Elevene går en og en og velger ett instrument, den eneste regelen er at de ikke får ta det samme instrumentet som den som tok før dem. Da får vi spredd instrumentene litt utover. Så lærer jeg bort hvordan vi skal spille, før vi kjører gjennom mange ganger. Etter en stund sier jeg bytt, og da sender elevene instrumentene en plass videre, slik at alle får spilt på flere instrumenter. Som regel er det ikke behov for å ta ny instruksjon av hvordan man skal spille, for de fleste får med seg hvordan man spiller.

Vil man utvide arrangementet med melodisk perkusjon funker det fint å spille pippipp, gakkgakk, ørn og struts i C på stavspill. Fordelen med stavspill er at man kan ta bort stavene man ikke skal spille på, da blir det mye enklere.

Man kan også legge inn korte soloer eller gruppesoloer forskjellige instrumenter i «stoppene» som kommer flere ganger i låta.

Dersom man skal spille lengre låter og/eller låter som skal fremføres bruker vi faste instrumenter, og i en del tilfeller får elevene utdelt noter.

Boomwhackers

Arrangementet inneholder også mulighet for boomwhackers. Her kan enten elevene spille hver sitt instrument, men som det går frem av notene kan man også kombinere to og to rør. Dersom man ikke har kromatiske boomwhackers går det helt fint å bare kutte ut tonene C#, Bb og Ab.

Gitar

Jeg har i tillegg lært elevene hvordan de kan spille gitar til denne låta. For mer om hvordan jeg lærer bort gitarspilling kan du se denne videoen. Du kan også se nærmere på dette innlegget om hvordan jeg strukturerer timer og utøver klasseledelse.


@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kompetansemål 3.-4. trinn

  • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
  • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
  • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

Kompetansemål 5.-7. trinn

  • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
  • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer