Denne aktiviteten er i utgangspunktet tenkt som en øvelse der man improviserer med stemmen. Det vises fram mange ulike figurer, og så leker man seg fram til lyder som passer. Tanken er at elever både kan øve seg på å bruke sin egen stemme på varierte måter, samtidig som de må lytte til det de andre i klassen finner på. I tillegg kan dette være en introduksjon til å jobbe med grafisk notasjon.

Dette er en aktivitet jeg har laget etter inspirasjon av en av mine praksisstudenter. Studenten viste frem fem forskjellige figurer, og så skulle elevene improvisere med stemmen lyd som passet til bildet. Studentens figurer var i utgangspunktet nonfigurative, men jeg har her for moro skyld inkludert en del figurer som er gjenkjennelige.

Selv om jeg tenker aktiviteten passer best som vokalimprovisasjon, kan den også funke med instrumenter, både fysiske og digitale, og som en aktivitet hvor man beveger kroppen. For at du skal kunne tilpasse aktiviteten til ditt behov legger jeg ved både keynote- og powerpointfiler. Disse er selvsagt til fri bruk.


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kompetansemål 2. trinn

 • utforske og eksperimentere med puls, rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk, harmoni og form i dans, med stemmen og i spill på instrumenter
 • leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy
 • formidle opplevelser av ulike musikalske uttrykk gjennom samtale og kunstneriske uttrykksformer

Kompetansemål 4. trinn

 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater
 • formidle egne musikkopplevelser og beskrive bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper

Kompetansemål 7. trinn

 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer

Kompetansemål 10. trinn

 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater