Når man synger sammen blir man godt kjent med både musikken, seg selv gjennom sin egen stemme og kropp, og de man synger sammen med. Jeg har erfaring med at motivasjonen til elever kan bli enda sterkere om vi kan arrangere låter med litt mer variasjon. Her er et eksempel på hvordan jeg lager andrestemmer til låter vi synger i klassen, som både er enkle å synge og som gjør låten litt mer spenstig.

En måte å gjøre en låt mer interessant for elevene er å synge tostemt. Dette kan løses på mange måter. Men jeg er ingen sangpedagog, og gjennomsnittet av elevene mine er ikke unormalt talentfulle. Da kan det være utfordrende for meg å finne ut hvordan jeg kan lage andrestemmer som er både i stilen til sangen og enkle å synge.


@lektorengas


Mine innfallsvinkel til andrestemmer som fungerer for den jevne mellomtrinnselev er dette:

 • Andrestemmen må ta utgangspunkt i elementer fra hovedstemmen, slik at elevene lett finner ut hvilken vei de skal synge
 • Vi øver alltid inn andrestemmen først. Spesielt når det er låter de kan fra før, så er min erfaring at det er lettere å legge på noen lead-sangere «oppå» en godt etablert korstemme.

Et eksempel på hvordan jeg har løst dette med stort hell er dette:

Alle elevene kjenner godt til We Are the World. Når vi har framført den har vi delt opp strofene slik de gjør i originalen, sånn at de elevene som ønsker å prøve seg alene eller i mindre grupper får hver sin del av verset.

Når vi kommer til refrenget synger de aller fleste en andrestemme som starter med refrengmelodiens fire første toner, på ordene «we are the world«, før de fortsetter trinnvis oppover på ooooo eller aaaaa.

Neste strofe i andrestemmen starter med «we are the children», der også andre stemmen starter sammen med lead-stemmen og så fortsetter på vokaler oppover trinnvis likt som første del.

Den tredje delen av refrenget fortsetter med «there’s a choice we’re making» – der synger andrestemmen de samme tonene og den samme teksten som lead-stemmen, men i halvt tempo, trinnvis nedover.

Refrengets siste del synges sammen alle sammen.

Her er noter som viser dette litt tydeligere:

Originalen går i E-dur

Dette er en fremgangsmåte jeg har brukt for å lage andrestemmer på ikke bare We Are the World, men også låter som for eksempel Let It Be, Knockin’ on Heaven’s Door og La den gå (Let It Go).

Fantastisk sang den siste der, spesielt trommesett-spillet! Men har noen andre, som meg, lurt på hvorfor Lisa Stokke ikke synger «la den gåååå», men «la den gååooo»? Kan det være fordi hun tror det høres kulere ut? Er det fordi hun har syngt så mye på engelsk at hun ikke klarer å la være? Har Disney instruert henne for å få den til å høres mer ut som originalen? Er det kanskje bare tilfeldig? Er det eventuelt en helt annen grunn? Eller er det bare jeg som hører det?

Men det som gjør nettopp We Are the World ekstra kul er nettopp det at vi som nevnt kan gjøre litt mer «autentiske versjoner» ved å la elever synge solo og i mindre grupper, som i originalen.


@lektorengas


We Are the World

Låta We Are the World ble skrevet av Lionel Richie og Michael Jackson, og ble første gang spilt inn i 1985. I originalversjonen var det med stjerner som Billy Joel, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles, Dionne Warwick, Tina Turner, Dan Aykroyd (!!) og mange flere.

I 2010 kom det en ny versjon av låten med blant andre Justin Bieber, Toni Braxton, Miley Cyrus, Pink, Snoop Dogg og Busta Rhymes. Denne gangen til inntekt for jordskjelvofre på Haiti.

Det finnes mange eksempel på «kjendiskor-låter» spilt inn for forskjellige veldedige anledninger, for eksempel låta Do They Know It’s Christmas som er plaget av nokså rasistiske undertoner,. Denne er en fin ironisering over hvor misforstått dette kan bli:

Teksten til låta We Are the World er ikke plaget av de samme undertonene, den handler derimot om hvordan vi alle må stå sammen for å lage en bedre verden. Derfor synes jeg det er en fin låt å bruke i musikkundervisningen på mellomtrinnet, i tillegg til de musikalske og framføringsmessige grunnene nevnt ovenfor. We Are the World finnes også på Kor Arti’.


@lektorengas


Illustrasjonsfoto: Kyle SmithUnsplash


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Muntlige ferdigheter i musikkfaget er å kunne bruke stemmen variert i sang og andre vokale uttrykk til å improvisere, gjengi og formidle musikalsk stoff. Muntlige ferdigheter vil også si å kunne sette ord på og diskutere egne skapende prosesser og å kunne reflektere over musikalske erfaringer og opplevelser. Utviklingen av muntlige ferdigheter i musikk går fra å kunne formidle enkelt musikalsk stoff til å kunne formidle mer komplekse musikalske uttrykk, og fra å kunne fortelle om egne opplevelser og bruk av enkle virkemidler til å kunne beskrive mer komplekse musikkfaglige emner, estetiske opplevelser, musikalske virkemidler og musikkens funksjoner mer inngående.

I musikk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene utvikler kunnskap om hvordan musikk kan være en viktig demokratisk ressurs. Arbeid med temaet i faget gir elevene forståelse av hvordan de kan ta i bruk kunstneriske ytringsformer og estetiske uttrykk i demokratiske prosesser. Faget musikk skal bidra til bevissthet om hvordan musikk til alle tider har vært brukt til å uttrykke meninger og til å skape og kommunisere identiteter. I musikk øver elevene seg i å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet, og de utvikler bevissthet om både retten til å ytre seg og ytringsfrihetens grenser.

Kompetansemål 5.-7. trinn:

 • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
 • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
 • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Kompetansemål 8.-10. trinn

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer