Du har akkurat fått den nye timeplanen for høsten, og i år har du *skrekk og gru* fått den tvilsomme æren av å undervise i musikk! Noen lærere tar dette på strak arm, mens andre blir fortvilet og lurer på hvordan de i all verden skal få til dette! Her er noen tips og triks til hvor du kan starte for å ta musikkundervisningen dette skoleåret på strak arm.

Læreplan

Det første du bør gjøre er å gjøre deg kjent med læreplanen i musikk. Men, her er mitt råd #1: gi blaffen i kompetansemålene (til å begynne med)! Konsentrer deg om kjerneelementene. Kjerneelementene beskriver det viktigste man skal lære i faget, og er et fint utgangspunkt for å lage en meningsfull musikkundervisning.

Her er første setning fra hvert av kjerneelementene med mine uthevinger:

  • Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre.
  • Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent.
  • Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende.
  • Kjerneelementet kulturforståelse handler om hvordan sangen og musikken elevene utøver, lager og opplever, er forankret og har betydning i kulturen den springer ut av.

Med andre ord: det musikkundervisningen skal inneholde er 1) synge, danse, spille instrumenter og leke; 2) lage noe nytt; 3) lytte; og 4) snakke om musikken man lager, spiller og lytter til.

Det som ikke står noe sted i læreplanen er hvilken musikk man skal synge, spille og lytte til. Det er helt opp til læreren selv. Derfor er mitt råd #2: start med musikk du selv liker! Dersom dere synger sanger du liker å synge, spiller låter du liker å spille og lytter til musikk du liker å lytte til, så er det etter min erfaring et kjempefint utgangspunkt for å engasjere elevene. Liker du Chet Baker så synger dere My Funny Valentine, liker du Metallica så synger dere For Whom the Bell Tolls eller liker du spansk folkemusikk så synger dere… spanske folkesanger. Så enkelt er det.

Instrumenter

Men, sier du sikkert nå, det sto jo «instrumenter i samspill», og i forrige avsnitt ble det bare nevnt sang. Noen skoler er godt utstyrte med gitarer, ulike perkusjonsinstrumenter (trommer) og alt mulig annet, mens andre skoler har ingenting. Her er mitt råd #3: start med noe du kan fra før (eller noe superenkelt)! Kan du absolutt ingen musikkinstrumenter, eller har ikke skolen noen instrumenter? Nei vel, start med body percussion.

Har skolen boomwhackers (tonerør) har kanalen Musication på Youtube mye bra.

Har skolen gitarer kan du starte her.

Lærebok eller ikke?

Mange lærere liker lærebøker. Det gjør ikke jeg. Jeg liker fleksibiliteten i å kunne styre progresjonen ut fra de elevene jeg til enhver tid har. Jeg tror dessuten lærebøker ikke nødvendigvis gjør jobben noe enklere for deg har lite eller ingen musikkundervisningserfaring. De er ofte fulle av faguttrykk man helst skal kjenne ganske godt for at læreboka skal kunne være den didaktiske støtten de er ment å være. Mitt råd #4 er: lag dine egne aktiviteter (ut fra rådene jeg har gitt så langt).

Klasseledelse

Klasseledelse på musikkrommet er alfa og omega for en vellykket musikkundervisning. Elevene er på uvant rom, sitter på andre plasser enn i klasserommet, og ikke minst – de er i en læringssituasjon på en uvant måte. I musikktimene kan man ikke gjemme bort for sine medelever hva man kan eller ikke kan slik man (noen ganger) kan i «bokfagene». Den usikkerheten er det mange elever som håndterer ved å tulle og tøyse – for da kontrollerer de selv hva medelevene ler av.

Jeg er ganske nøye på min klasseledelse, som starter helt fra jeg henter elevene ute eller på klasserommet. Jeg er tydelig i mine forventninger til elevene, og alle regler på musikkrommet blir forklart, kontekstualisert og øvd på hver eneste time. Jeg er også veldig nøye på å bli godt kjent med elevene – jeg forteller om meg selv, spiller «min musikk» for dem, og lar elevene selv fortelle og vise fram. På mellomtrinnet har vi 2×45 min per uke, og alle sjanser jeg har til å knytte bånd til elevene brukes for alt det er verdt. Relasjoner skaper trygghet. Trygghet er essensielt for at elevene skal tørre å «by på seg selv» foran sine klassekamerater.

Her forteller jeg om klasseledelse, og her er reglene jeg har for musikkrommet mitt.

Om klasseledelse er mitt råd #4: organiser musikkøkten ut fra 1) struktur; 2) relasjoner; 3) noe faglig hvis man får tid.

Framføringer

Til sist kommer det litt om ett av hovedmålene med musikkundervisningen. En del av det vi gjør i musikktimene skal vises fram for et publikum. Det handler både om interne arrangementer og jule- og sommeravslutninger der foreldre (og andre) er invitert. Jeg har vært på en god del konserter og framføringer der jeg tenker: dette burde dere øvd mer på. Det er utrolig viktig å ikke undervurdere hvor lang tid det tar å lære seg noe som skal kunne vises fram på en scene (eller tilsvarende) på en troverdig måte. Det betyr selvsagt ikke at man bare skal synge julesanger hver eneste musikktime fra august til desember, men det betyr at det kan være lurt å planlegge i god tid.

Tommelfingerregelen jeg jobber etter er: ett minutt på scenen er en time effektiv øving. Det betyr at skal man synge én sang på tre minutter i slutten av november, må man ha tre klokketimer øvetid på den sangen. Det er sjelden realistisk å ha mer enn 30-35 minutter musikkundervisning i en 45 minutters musikkøkt (elevene skal gå til og fra, henge fra seg klær, finne plasser, komme til ro, etc). Av de 30 minuttene er det gjerne bare halvparten av tiden som er effektiv øving. Da vil det si at man trenger 12 musikkøkter på 45 min for å øve på én sang! Det vil si at skal man ikke bruke hele økta hver gang til en låt, så er man nødt til å starte i god tid!

Man kan nok bruke kortere tid på julerepertoaret om man bruker låter elevene kan fra før – likevel er det viktig å huske at man også skal øve på mye annet enn kun det å få til å synge sangen: man skal øve på hvor man står, hvordan man står, hvem man står ved siden av, hvordan man går inn på scenen, hvordan man går av scenen, og mye annet jeg ikke kommer på her.

Derfor er mitt råd #5: legg ikke ut på langtur uten trening.


Til sist vil jeg framheve at dette ikke er den rette måten å bedrive musikkundervisning på. Den rette veien må du finne selv. Men jeg håper disse tipsene kan gi en starthjelp til deg som er usikker på hva dette skoleåret med musikkundervisning vil bringe. Ta gjerne kontakt på sosiale medier dersom du er uenig i noe jeg skriver, om du har lyst til å diskutere pedagogikk og musikk, og/eller om du trenger råd og hjelp.

Jeg vil i løpet av høsten jevnlig dele innlegg på denne bloggen og mine kanaler på sosiale medier om pedagogikk og musikk. Følg med!


@lektorengas