Her er en kladdebok for låtskriving. Dette er en webapp som fungerer i alle nettlesere. Perfekt for å notere ned hvilke akkorder man bruker mens man skriver en låt. Appen fungerer som kompanjong til for eksempel låtskriving i GarageBand, med en gitar i fanget eller sittende bak et piano.

Appen finner du på app.lektorengas.no eller ved å gå til fanen «apper» øverst på siden.

Instruksjonsvideo


Tilleggsinformasjon

Appen er gratis for alle, og den samler ikke inn noen form for brukerdata annet enn normal bruksstatistikk (besøkstelling og lignende).

Det finnes ingen måte å lagre arbeidet i appen på. Skal man ta vare på det man har gjort må man ta skjermdump eller skrive det av manuelt i en annen app eller på «gamlemåten» – papir og blyant.

Selv om jeg i videoen viser fram bruk med GarageBand er appen like egnet til bruk med fysiske instrumenter. For eksempel som en del av min innfallsvinkel til tilpasset gitaropplæring. Det finner du mer om her.

I og med at GarageBand fyller hele skjermen på ipaden, kan det nok være nyttig å ha denne appen på en enhet ved siden av i stedet for å veksle fram og tilbake. Dette kan enten gjøres ved å bruke to enheter, eller ved at man gjør «komponerings»-delen av oppgaven i fellesskap på en smarttavle og så kan elevene «skrive av» inn i GarageBand. Bruker man fysiske instrumenter er ikke dette et problem.

Jeg har oppdaget en «bug» i appen, og det er at noen elever har installert et nettlesertillegg i chrome som automatisk oversetter engelsk til norsk. Da vil akkorden «A» bli vist som «En» i stedet. Den eneste måten å endre dette på er å slå av nettlesertillegget.


@lektorengas


Aktuelle mål fra læreplanen

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kompetansemål 5.-7. trinn

  • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
  • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
  • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler

Kompetansemål 8.-10. trinn

  • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater