Her er en oppdatert versjon av et samspillstykke jeg delte i høst. Her er det også mulighet til å lytte, enten på musescore.com eller på youtube. God påske!

Samspill med mange instrumenter er etter min mening det gøyeste og mest meningsfulle vi gjør i musikktimene. Her er noter til et samspillstykke jeg har laget. Denne holder vi på med på sjuende trinn, og litt av poenget er at elevene er med på å bestemme hvordan låta skal arrangeres.

Dette er et musikkstykke man kan sette sammen på mange måter.

Her kan man starte med det instrumentet man vil, og så kommer flere og flere instrumenter med etter hvert. Sånn slutter også låta: ett og ett instrument slutter å spille helt til det er helt stille. Man kan også arrangere låta ved at forskjellige instrumenter stopper og starter underveis. Planleggingen av dette kan være en fin oppgave for elevene, enten i fellesskap og/eller ved at noen får lov til å være dirigent som starter og stopper ulike instrumenter/instrumentgrupper.

Instrumenteringen er:

 1. Melodi 1 (Vokal)
 2. Melodi 2 (Stavspill eller blås/stryk)
 3. Stavspill 1
 4. Stavspill 2
 5. Stavspill 3
 6. Tonerør 1
 7. Tonerør 2
 8. Tonerør 3
 9. Cabasa
 10. Congas
 11. Shaker
 12. Tamburin
 13. Trommesett
 14. Piano

Stemme 1-8 kan fint erstattes med andre instrumenter – blås, stryk, piano, stavspill etc. Bruk det du har. Stemme 9-13 kan også lett erstattes med andre perkusjonsinstrumenter eller bodyperc.

Akkordene fra pianostemmen kan legges inn i gitar, enten ved bruk av vanlige gitargrep, eller som i videoen om tilpasset gitarundervisning. Da kan man enten spille rytmen fra tonerørstemmene, eller en annen rytme som passer og som elevene får til.

Stemmene for tonerør (boomwhackers) funker best hvis man enten deler hver stemme på flere elever. Alle elevene kan ha to tonerør hver, og så spiller man enten annenhver eller to og to takter. For mer om dette les om tonerør her.

Pianostemmen kan enten spilles av lærer eller av elever, og basstonene fra pianostemmen skal også passe for enten blåseinstrumenter og/eller el-bass.

Alle stemmer må ikke spilles for at arrangementet skal fungere, og man må gjerne endre på rytmer eller melodier ut over det jeg har beskrevet her, slik at det passer ditt bruk.

Det er også mulig å legge inn en improvisasjonsdel over dorisk D (de hvite tangentene fra D1 til D2).

Aktuelle mål fra læreplanen

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kompetansemål 3.-4. trinn

 • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
 • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

Kompetansemål 5.-7. trinn

 • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer