Her har jeg samlet eksempler på noen enkle danser som er greie å komme i gang med for musikklærere som ikke er vant med å planlegge danseaktiviteter.

Litt om dans

Da jeg begynte som musikklærer var dansing noe av det jeg var aller mest spent på å skulle undervise. Men det viste seg at nettopp dansing er den aktiviteten som oftest blir vellykket i klassen. Jeg legger lista lavt og har enkle trinn som gjentas ofte. Da blir alle med og stemningen blir god.

To av disse dansene er pardanser. Jeg bruker aldri å dele inn par i gutter og jenter, men jeg bruker random.org og lager en tilfeldig rekkefølge, mange ganger til og med slik at elevene ser at det er sånn jeg gjør det. Da unngår vi mange mulige problemer knyttet kjønn, kjønnsidentitet og generell ro og orden.


@lektorengas


Polonese

Polonese (av fransk for «polsk», polonais) er en sakte dans i ¾-takt av polsk opphav.

Før Frédéric Chopin hadde polonesen en rytme nær den svenske sekstendedelspolkaen, med hvilken den har felles opprinnelse. Fra Chopin ble polonesen utviklet i en høytidelig stil, og ble en populær form for klassisk musikk i flere land.

Polonesen er den første dansen ved studniówka, den polske feiringen av artium, hundre dager før eksamen. Et kjent eksempel på en polonese er Chopins Heltepolonese i Ass-dur, op. 53, som skulle forestille hans drøm om et seierrikt, mektig Polen – den gang ikke engang et eget land. Da tyske styrker invaderte Polen i begynnelsen av den annen verdenskrig, spilte den polske radioen ustanselig denne polonesen. [Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Polonese]

I denne videoen viser jeg hvordan jeg instruerer en polonese-formasjon på 6. og 7. trinn.

OBS: En polonese er altså en prosesjonsdans i ¾-takt. Tradisjonelt er det ganske spesifikke trinn som brukes for å få dansen til å «gå opp» når man skal marsjere i denne taktarten. Jeg har i min undervisning valgt å fokusere mest på prosesjons- og formasjonsbiten av dansen, og ikke på stegene.

Haka

Haka er navnet en seremoniell dans i maorikulturen. Dansen fremføres av en gruppe dansere. Den betegnes ofte som en krigsdans som skal gjøre mannlige krigere klare til kamp, men i realiteten har haka blitt danset av både kvinner og menn. Det finnes ulike varianter av dansen, som benyttes i ulike sammenhenger. Æresgjester kan ønskes velkommen med en variant av haka; dansen kan også markere betydningsfulle hendelser, festlige anledninger, eller danses i forbindelse med begravelser. New Zealands herrelandslag i rugby (også kjent som All Blacks) har gjort dansen kjent for et stort publikum fordi laget danser en variant av haka foran hver kamp. Mange av de newzealandske rugbyspillerne er selv maorier. [Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Haka]

Suksessfaktorer:

 • Øve på hver av bevegelsene isolert
 • Leke seg med å overdrive bevegelser og lyder
 • Øve på teksten
 • Linke tekst til bevegelser

Reinlender

Reinlender er en av de vanligste pardansene i gammeldans. Det norske navnet tyder på at den kom hit fra Rhinland. Den er i slekt med dansen schottische, og også kjent som tysk polka. I Sverige heter den schottis, noe som tyder på at nabofolket trodde at den kom fra Skottland. Reinlenderen var antakelig kjent mange steder i Europa, og spredte seg på 1800-tallet fra dansesalonger i Paris til å bli en motedans også i Nord-Europa mot slutten av århundret. [Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Reinlender]

Jeg har brukt denne videoen som utgangspunkt for å danse reinlender, men jeg har satt den sammen på en litt enklere måte. Her står elevene to og to ved siden av hverandre, slik at vi danner en stor ring. Hvert punkt under telles til åtte:

 1. Fremover: en to tre hink; Bakover: fem seks syv hink
 2. Gå åtte vanlige skritt
 3. Samme som 1
 4. Her er det to mulige varianter:
  1. Begge snurrer sammen (som fra 0:15 i videoen)
  2. Den innerste i paret går åtte vanlige skritt og den andre snurrer (som fra 0:30 i videoen)
 5. Samme som 1
 6. Samme som 2
 7. Samme som 1
 8. Partnerbytte: Den innerste i paret går åtte vanlige skritt mens den andre går dobbeltskritt og tar igjen den innerste fra paret foran.

Jeg har en plan om å lage en video hvor jeg viser frem disse trinnene.

Man kan bruke den musikken man vil, men jeg har brukt denne musikken (dansen starter ved 0:12): https://youtu.be/0QA2MaUXSTY (Familien Kjøk: Reinlender)


@lektorengas


Linedance

Den nøyaktige opprinnelsen til linedance er ikke helt klar. Om forvirringen har musikkhistoriker Christy Lane uttalt at «Hvis du skulle spørre 10 personer med litt kunnskap om når linedancing begynte, ville du sannsynligvis fått 10 forskjellige svar». I det store og hele har veksten og populariteten til linedance hovedsakelig vært knyttet til country og westernmusikk.

Det er sannsynlig at i det minste noen av trinnene og terminologien som ble brukt i moderne linedance stammer fra dansene brakt til Nord-Amerika av europeiske immigranter på 1800-tallet. Gjennom 1860-1890-årene begynte stilen som senere skulle bli kjent som country-western-dans å dukke opp fra disse dansene. Skoler i USA begynte å innlemme dans, spesielt folkedans, i kroppsøvingstimer på 1900-tallet, som populariserte folke- og countrydans som en sosial aktivitet. Til slutt brakte tjenestemenn som kom tilbake fra første verdenskrig og andre verdenskrig noen ganger europeiske danser tilbake til USA, og inkorporerte elementer i amerikanske dansestiler. [Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Line_dance]

Jeg har brukt denne videoen for å lære meg linedance, men jeg har gjort en liten modifikasjon: Jeg har forskjøvet starten på dansinga til at vi starter etter at hun har talt til fire. Det vil si at vi starter dansinga med hæl-hæl-tå-tå. De fire «vinkene» hun gjør med foten aller først kommer helt til slutt etter vi har gjort vendinga, slik at hele dansen egentlig er lik, men bare forskjøvet. Dette gjør at tellinga går litt lettere for uerfarne dansere, i og med at alle delene nå får sin egen åtter-telling. Du gjør selvfølgelig som du vil.

Jeg har brukt denne dansen en del til denne låta: https://youtu.be/24csCK7R66U (Brad Paisley: Behind the clouds). Da kommer det en liten «ekstra del» ca på 2:46, der har jeg brukt å bare legge til dette:

 1. Tre skritt frem + knips
 2. Tre skritt bak + knips
 3. Tre skritt frem + klapp
 4. Tre skritt bak + klapp

@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kjerneelementet kulturforståelse handler om hvordan sangen og musikken elevene utøver, lager og opplever, er forankret og har betydning i kulturen den springer ut av. Å kunne forstå egne og andres musikalske uttrykk, å utøve musikk, å lage musikk og å oppleve musikk både forutsetter og bidrar til kulturell kompetanse. Spill, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av, og er uttrykk for, historiske og samfunnsmessige forhold. Musikkens mening skapes når musikk brukes i sosiale sammenhenger, og musikk gir mening til sosiale hendelser og ritualer.

Kompetansemål 3.-4. trinn:

 • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
 • samtale om og reflektere over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Kompetansemål 5.-7. trinn

 • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
 • utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
 • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
 • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Kompetansemål 8.-10. trinn

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer

Illustrasjonsbilde: Yan Berthemy på Unsplash

Musikk i polonese-videoen: United States Army Band (2011) – «Pomp and Circumstance, Op. 39 – No. 1» av Edward Elgar [Hentet fra wikipedia]