Her er en enkel reinlender som passer fint for klasser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Dansen går slik:

Gangen i dansen er superenkel. Den består av to hoveddeler, som igjen har to underdeler:

Del 1:

 1. En-to-tre-hink fem-seks-sju-hink
 2. Dobbelskritt
 3. En-to-tre-hink fem-seks-sju-hink
 4. Snurr

Del 2:

 1. En-to-tre-hink fem-seks-sju-hink
 2. Dobbelskritt
 3. En-to-tre-hink fem-seks-sju-hink
 4. Bytt partner

Se videoen nedenfor for videre beskrivelse.

Holde i partneren

Det er veldig mange måter å holde partneren på. Vanligvis tar den som står til venstre hånda rundt livet på partneren, mens den som står til høyre legger hånda på partnerens nærmeste skulder. For de det blir veldig kleint og vanskelig for bruker det å være greit å gå arm i arm. Jeg gjør ikke noe stort nummer ut av dette.

Når man snurrer kan man enten holde arm i arm som vi gjør i videoen, eller man kan gjøre det litt mer avansert ved at man holder hverandre i de to ellers ledige hendene. Fritt valg.

Kjønnsfordeling

Det er 2023. Vi deler ikke inn etter kjønn. Del heller inn tilfeldig på ett eller annet vis. De skal jo bytte partner uansett.

Her er dansen:


@lektorengas


Aktuelle mål fra læreplanen

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kjerneelementet kulturforståelse handler om hvordan sangen og musikken elevene utøver, lager og opplever, er forankret og har betydning i kulturen den springer ut av. Å kunne forstå egne og andres musikalske uttrykk, å utøve musikk, å lage musikk og å oppleve musikk både forutsetter og bidrar til kulturell kompetanse. Spill, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av, og er uttrykk for, historiske og samfunnsmessige forhold. Musikkens mening skapes når musikk brukes i sosiale sammenhenger, og musikk gir mening til sosiale hendelser og ritualer.

Kompetansemål 3.-4. trinn:

 • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
 • samtale om og reflektere over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Kompetansemål 5.-7. trinn

 • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
 • utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
 • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
 • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Kompetansemål 8.-10. trinn

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer