En av mange ting barn skal lære i grunnskolen er hvordan man skal være sammen i en gruppe. Som med alle andre kunnskaper og ferdigheter er det varierende i hvor stor grad elever kan dette fra før og hvor fort de lærer det. Her er noen tips til å jobbe med klassemiljø i musikktimen.

Denne plakaten henger flere steder på musikkrommet mitt, og i oppstarten av hver time minner elever på reglene som er mest aktuelle for aktiviteten vi skal gjøre

Jeg kjefter aldri på elever. Min holdning er at elever som viser utfordrende atferd trenger tålmodige og konsekvente voksne, men de trenger ikke sinte voksne. Som en kollega av meg sier: -Om 30 år kommer vi til å se på det å kjefte på barn slik vi i dag ser på det å slå barn.

Dette betyr likevel ikke at jeg lar alt passere. Men jeg er veldig nøye med å fortelle elever hva de bør gjøre, ikke hva de har gjort feil. Derfor gjør jeg en stor innsats i å snakke om hvordan vi kan ha det fint sammen. I den forbindelse er plakaten som vist overfor et viktig verktøy. Jeg snakker om hvorfor det er lurt å gjøre det som står der, jeg snakker om at de fleste punktene er vanlige regler overalt der mennesker er sammen, jeg modellerer riktig og feil atferd og vi øver på den riktige atferden sammen. Jeg er veldig nøye på å gi elevene positiv forsterkning når de følger reglene, spesielt dersom mange andre ikke gjør det: -Så fint at du rekker opp hånda, hva vil du si? eller: -Bra at du sitter på plassen din, da kan du få velge instrument først!

Det er veldig viktig å huske på at arbeid med klassemiljø tar lang tid. Spesielt i musikktimene, der vi har andre plasser enn i klasserommet, der elevene har en annen lærer enn kontaktlæreren, der forventningene er store til at det skal være morsomt, og spesielt det faktum at musikktimene er i en særstilling som timer der det blir veldig tydelig hvor mye hver enkelt elev kan.

I matematikk- eller norsktimer kan usikre elever (til en viss grad) gjemme bort det de ikke får til, men i musikktimene ser alle om akkurat du ikke helt får til å synge «pent», spille «riktig» eller danse «kult». Denne usikkerheten blir av enkelte elever omsatt i en holdning om at det er bedre å tulle og tøyse, enn å vise fram det de ikke kan.

Det er en av grunnene til at vi musikklærere må jobbe ekstra mye med klassemiljø i våre timer. Vi må vise elevene hvordan man tar ansvar, viser respekt og viser omsorg for hverandre. Det gjør vi ved å bevisstgjøre og ansvarliggjøre elevene, og ved å være gode eksempler.

Jeg har laget en versjon av plakaten, uten bilde av meg. Den kan du laste ned her og bruke til hva du vil:


@lektorengas