Her er en video om puls, tempo, takt og rytme. Dette er fire begreper som brukes om hvordan musikk er organisert i tid. Jeg forklarer på en enkel måte hva begrepene betyr og hvordan de kan hjelpe til med forståelse av musikk og notelesing. Jeg bruker denne presentasjonen som introduksjon til notelæring og samspill.

Videoen består av fire deler, og dersom man ser den felles i klassen kan man gjerne pause filmen og snakke om de fire begrepene hver for seg, og gjøre relevante øvelser.

Jeg skal senere legge ut Keynote-filen jeg bruker i denne videoen, slik at du kan selv holde denne presentasjonen.


@lektorengas


Denne videoen fra Musication er fin å bruke for videre jobbing med rytmer og notelesing. Som jeg sier i videoen min er det viktig å huske at ikke bare rytmeinstrumenter må forholde seg til rytme, men det må alle som spiller og synger.


@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Å kunne lese i musikk er å tolke og forstå ulike musikalske tekster, både nedskrevne musikalske tegn og symboler og tekster sammensatt av flere modaliteter, digitalt og i sceniske fremføringer. Utviklingen i å kunne lese i musikk går fra å kunne gjenkjenne, samtale om og bruke enkle tegn og symboler til å kunne nyttiggjøre seg ulike notasjonsformer i musikalsk samhandling og å kunne forstå og reflektere over bruk av musikk, dans og tilhørende virkemidler i stadig mer komplekse uttrykk.

Å kunne regne i musikk er å forstå og bruke musikkens grunnelementer, som puls, takt, rytmer, tonehøyde, tekstur og form. Det innebærer å utforske og eksperimentere med mønstre og strukturer, og gjøre beregninger av tid og rom når musikk og dans utspilles. Utviklingen i å kunne regne i musikk går fra å kunne lage, utøve og beskrive enkle mønstre og strukturer, og gjøre enkle beregninger av tid og rom, til en dypere kroppslig og kognitiv forståelse av presisjon og kompleksitet knyttet til musikkens grunnelementer, mønstre og strukturer, tid og rom.

Kompetansemål 5.-7. trinn

– bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler

– øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker

Kompetansemål 8.-10. trinn

– bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater