Om grunnskolens musikkundervisning og det digitale

Masteroppgave i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole våren 2020

Denne masteroppgaven er en studie av fenomenet digital danning slik det fremstår i den norske grunnskolens musikkundervisning.


@lektorengas


Oppgaven inneholder en gjennomgang av tidligere forskning om digitale verktøy i musikkundervisnings-sammenheng og et teoretisk rammeverk om musikalsk-digital danning som viser hvordan selvet konstrueres i en kultur hvor musikk som tenkning og språk er innebygget i (digitale) redskaper.

For å beskrive det digitale i musikkundervisningen er det brukt data fra spørreundersøkelsen DYNAMUS, gjennomført gruppeintervjuer med elever i grunnskolen og analysert høringsuttalelser gitt i forbindelse med utviklingen av læreplanen LK20.

Undersøkelsen viser at det digitale er en betydelig faktor i musikkundervisningen, men i liten grad i form av elevers egen bruk av digitale verktøy.

Utforsking av det digitale i en multimodal musikkundervisning med fokus på kritisk refleksjon og tverrfaglighet foreslås som måten grunnskolens musikkundervisning kan bidra til digital danning.

Oppgaven finner du her