En av de første låtene vi spiller på gitarkurs er Three Little Birds av Bob Marley. Her er noen lytte- og diskusjonsoppgaver vi gjør felles i klassen for å lære litt mer om musikkstilen reggae, og for å øve på å lytte til fin musikk sammen og diskutere det vi har lyttet til.


@lektorengas


1. Se denne filmen

Reggae – en sjangerbeskrivelse (01:46)

2. Diskuter disse spørsmålene:

2.1. Hvor kommer reggae fra?
2.2. Hvordan oppsto reggae?
2.3. Hva er historien til folkene på Jamaica?

3. Lytt til denne reggae-låten:

Dette er låten «War/No More Trouble» av Bob Marley. Bob Marley lagde også låten «Three Little Birds» som vi har spilt og sunget i musikktimene.

4. Diskuter disse spørsmålene:

4.1. Les teksten her: https://www.azlyrics.com/lyrics/bobmarley/war.html. Hva handler den om?
4.2. Når er låten fra?
4.3. Har temaet i teksten noen sammenheng med spørsmål 2.3.?
4.4. Har temaet i teksten noen sammenheng med noe som er aktuelt nå for tiden?

5. Syng med på denne låta:

6. Lytt til denne versjonen av den samme låta:

7. Diskuter disse spørsmålene:

7.1. Hva har de to versjonene til felles?
7.2. Hva er forskjellig i de to versjonene?
7.3. Hva liker du best og hvorfor?


@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kjerneelementet kulturforståelse handler om hvordan sangen og musikken elevene utøver, lager og opplever, er forankret og har betydning i kulturen den springer ut av. Å kunne forstå egne og andres musikalske uttrykk, å utøve musikk, å lage musikk og å oppleve musikk både forutsetter og bidrar til kulturell kompetanse. Spill, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av, og er uttrykk for, historiske og samfunnsmessige forhold. Musikkens mening skapes når musikk brukes i sosiale sammenhenger, og musikk gir mening til sosiale hendelser og ritualer.

Kompetansemål 5.-7. trinn:

  • utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
  • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
  • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Kompetansemål 8.-10. trinn:

  • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer

Illustrasjonsbilde: Rock Staar på Unsplash