ABC står for «Act, Belong, Commit» og er et initiativ som har som mål å fremme psykisk helse og velvære ved å oppfordre folk til å være aktive, skape sosial tilhørighet og engasjere seg i meningsfulle aktiviteter. Hensikten med ABC er å forebygge og redusere psykiske lidelser, samt styrke den enkeltes psykiske helse og motstandsdyktighet.

ABC-kampanjen har tidligere vært prøvd ut i andre land, der den har vist positive resultater når det gjelder å forbedre folks psykiske helse og redusere forekomsten av psykiske lidelser. Nå har turen kommet til Trøndelag for å teste effektiviteten av kampanjen i en norsk kontekst. Det er håp om at suksessen fra tidligere gjennomføringer vil kunne gjentas i Norge, og at kampanjen vil bidra til å forbedre den psykiske helsen til innbyggerne i Trøndelag og potensielt også andre steder i landet. Du kan lese mer om dette i denne nyhetssaken fra NRK.

Kampanjen fokuserer på tre hovedelementer: «Act» oppfordrer til regelmessig fysisk aktivitet, «Belong» fremmer sosial tilhørighet gjennom deltakelse i sosiale grupper og fellesskap, og «Commit» handler om å engasjere seg i meningsfulle aktiviteter som gir en følelse av formål og tilfredsstillelse. Disse elementene kombineres for å skape en helhetlig tilnærming til å styrke psykisk helse og velvære.

På norsk har dette blitt oversatt til

  • Gjør noe aktivt
  • Gjør noe sammen
  • Gjør noe meningsfullt

– Det er veldig klar sammenheng mellom disse faktorene og god psykisk helse, livskvalitet og generell god helse, sier HUNT-forsker og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag, Steinar Krokstad, om prosjektet.

Jeg mener at dette er den beste legitimeringen musikkfaget kunne fått i grunnskolen. Ikke fordi det handler om trivsel og kos, men om det at aktiv musikalsk deltagelse er meningsfulle for mennesker. Der vi har musikk samles mennesker og der mennesker samles har vi musikk. Som det står i læreplanen: «Fellesskapet rundt musikk bygger relasjoner mellom mennesker, gir mestringsfølelse og bidrar til et positivt selvbilde, når musikkens faglige og estetiske dimensjoner ivaretas.».

Jeg mener dette også er en kraftig pekefinger mot det å gjøre musikkundervisningen til et teorifag med pugging av årstall, historiske fakta, musikalske «sjangre», navn på døde hvite menn og lignende. Det ABC-kampanjen setter fingeren på er at barn og unge trenger (blant annet) aktivt utøvende sang, dans og spill.

Her er en morsom og koselig sang vi har sunget masse på mellomtrinnet i det siste og her er en låt vi har brukt som oppvarming – den funker også som kanon. Her er vi aktive, vi er sammen, og musikken gjør det meningsfullt.