Fortsettelse av Velkommen-sang-videoene, hvor vi bygger videre på kunnskap om akkorder og ferdigheter i Chrome Music Lab.


@lektorengas