I denne videoen viser jeg frem hvordan jeg bruker programmet Keynote som støtte for klasseledelse og for å vise frem undervisningsinnhold. Selv om jeg bruker verktøyet som musikklærer, tror jeg en del av det jeg viser frem her også kan være aktuelt i andre fag.