Når vi har lært oss to grep på gitar er det fint å spille litt Latin Rock, sammen med et enkelt ostinat på perkusjonsinstrumenter. Her er en måte å organisere samspillet på slik at alle får prøvd mange forskjellige instrumenter i løpet av musikktimen. Denne organiseringen funker selvsagt også fint til all annen slags musikk, ikke bare det eksempelet jeg viser fram her.

Oye Como Va

En av de første låtene mine elever lærer seg på gitar er «Oye Como Va». Det skjer typisk i tredje eller fjerde time på gitarkurs, da jeg har funnet en måte å løse gitarspill med flere akkorder som gjør at vi raskt kan øve på det viktige – å få musikk ut av samspillet. For å lese mer om min innfallsvinkel til tilpasset gitarundervisning kan du klikke her.

Vi spiller som regel låta i originaltonearten – da blir det Am7 og D7 (eller rett og slett forenklet til bare A og D på gitar, jf linken ovenfor). Likevel er det nyttig å huske disse akkordene dersom man skal ha med noen på orgel/keyboard og/eller iPad slik jeg foreslår lenger ned i dette innlegget.

Her er et enkelt ostinat for rytmeinstrumenter som er enkelt å spille og passer fint til låta. Har du ikke akkurat disse instrumentene kan de fleste av instrumentene erstattes av andre instrumenter, eller til og med body percussion. Jeg har ikke laget egen stemme for det vanlige latin-instrumentet claves, men de kan enten spille det samme som feks congas eller guiro, det samme som orgelstemmen fra Santanas versjon, eller du kan finne på et rytmemønster selv! Eller kanskje til og med elevene har noen gode ideer?

Organisering av samspillet

Elevene setter seg i en sirkel. På hver instrumentgruppe sitter det for eksempel tre elever. Når man deler ut instrumenter får ikke den første på gruppa instrument. Når jeg har delt ut instrumentene lærer jeg bort ostinatstemmen for gruppas instrument, men den som ikke har instrument har i oppgave å følge med på det de andre på gruppa gjør.

Når jeg sier «bytt» skal alle elevene legge fra seg instrumentet og flytte seg selv (uten instrument) mot venstre til neste plass.

Da blir elev nummer tre på hver gruppe ener i neste gruppe. Jeg bruker da ikke tid på å lære bort ostinatet på nytt, men de som sitter uten instrument har i oppgave å følge med på de to andre for å lære av dem. Spesielt den som er treer (som da gjør dette for andre «runde) har da et spesielt ansvar for å vise tydelig fram hvordan låta går. Helt til jeg etter en stund sier «bytt» en gang til, og toeren blir treer, eneren får prøve instrument, og treeren er på «øveplassen» i neste gruppe.

Det er lett å tenke at det blir mye venting når noen skal sitte på enerplassen og bare se på, men skulle jeg lært bort ostinatet til hver gruppe hver gang hadde det til slutt blitt enda mer venting. Erfaringsmessig er den lille ventestunden ikke noe problem. Dessuten er det med å få lov til å lære bort noe til en medelev som ikke kan det du kan, heller motiverende for mange.

For at det skal bli flyt i låten legger vi inn en del der jeg spiller gitar eller piano (ev også elever på bass, trommesett eller lignende dersom vi har det) og alle blir med på å synge den enkle teksten (oye como va, mi ritmo, bueno pa gozar, mulata), før de får starte å spille.

Har man ikke disse instrumentene kan de selvsagt byttes ut. Man kan også legge inn flere grupper med samme instrument (feks har man ofte mange shakere og mange claves), bare pass på at det ikke kommer flere grupper med samme instrument etter hverandre. Instrumentene må heller ikke sitte i den rekkefølgen jeg viser i dette eksempelet – hvis du eller elevene synes det passer bedre med en annen rekkefølge så gjør du det!

Tilpasninger og variasjoner

Som orgel bruker jeg musikkrommets el-piano. Der får elevene vite hvilke toner de skal spille og hvilken rytme de skal spille. Vanligvis holder jeg meg til orgelgroovet fra Santana sin innspilling av låta.

Jeg har også lagt inn «ipad«. Der er det bare en ipad, og den ligger på treer-plassen på benken. Ipaden er koblet til en liten bærbar høytaler (med kabel for å unngå forsinkelse), og i garageband har jeg på forhånd for eksempel valgt instrumentet «hard rock gitar» og stilt inn toneart til Am. Jeg har også begrenset hvilken skala som kan spilles til «blues moll» (prøv deg gjerne fram, da det er flere skalaer som passer fint). Da kan den eleven som sitter på den plassen få improvisere en solo som er garantert å høres kul ut – det slår alltid an. Jeg bruker å vente til ostinatet «sitter» med å slippe til solisten.

Det er selvsagt også mulig å la en eller to elever spille bassgitar og trommesett, dersom man har slikt utstyr. De gangene jeg har brukt dette har de vært «utenfor» sirkelen, slik at de har stått for en kontinuitet i låten mellom byttingen. Her er det ganske viktig at man har noen som er stødige.

Jeg har brukt denne fremgangsmåten med mange andre låter, ikke bare Oye Como Va. I tillegg er det selvsagt også mulig å bruke alle mulige andre slags instrumenter – er man ekstra modig kan man jo sette opp en mikrofon slik at noen kan få prøve seg som solister (funker ikke i alle klasser). Det er også mulig å legge inn soloer eller gruppesoloer på alle instrumentgrupper, og i låten jeg bruker som eksempel blir det også ofte kult å legge inn det felles «brekket» mellom delene i låten.


@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kompetansemål 3.-4. trinn

  • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
  • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
  • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

Kompetansemål 5.-7. trinn

  • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
  • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer

Illustrasjonsfoto: Sara Cottle on Unsplash