Jeg har på femte trinn de seneste ukene testet ut en ny innfallsvinkel til innlæring av noter, og tatt det videre inn i praktisk bruk i samspill.

Musikklærerne på 5.-10. trinn i Lillestrøm kommune møtes fem ganger i året til faggrupper. Det er et faglig fellesskap for erfaringsdeling. Sist gang hadde en av lærerne en gjennomgang av sin versjon av Eldar Skjørtens innlegg om notelæring.

Med denne framgangsmåten gikk det ikke lang tid før elevene forsto forholdet mellom firedeler og åttedeler, og de aller fleste kunne lese rytmer ganske lett. Det fine med å ha klasser der mange tør å hive seg med er at elevene ser på hverandre og lærer av hverandre. Da sparer vi tid, og mest sannsynlig lærer de minst like godt av det.

Jeg har laget dette lille ostinatet, som passer fint å spille til låta Oye Como Va av Tito Puente (i Santanas versjon).

Jeg viser først fram bare djembestemmen og bare de to første taktene (bokstav A), og elevene får prøve å klappe med. Når vi finner ut hvordan denne rytmen skal være går vi videre til neste stemme – fortsatt bare de to første taktene. Til sist går vi gjennom den siste stemmen.

Jeg setter fram instrumenter og sier til elevene at de kan gå en og en for å hente et instrument. For å sørge for at det blir litt valgmuligheter igjen til de siste som skal velge sier jeg at de kan velge selv, så lenge de ikke velger det samme som personen som valgte før dem.

Så prøver vi å spille en instrumentgruppe av gangen. Jeg er selvsagt også nøye med å minne elevene på hvordan man spiller de ulike instrumentene. Til sist setter vi sammen mens jeg spiller pianogroovet.

Når vi har fått det til å svinge er det på tide å se nærmere på del B. Den skjønner de fleste ganske raskt, og alle korpselevene i klassen er selvsagt mer enn glade for å få lov til å fortelle hva symbolene under notene betyr (piano, forte og crescendo).

I den ene av klassene fikk vi ikke helt til å spille med samme puls. Da passet det fint å ha en stødig korpstrommis i klassen som kunne spille pulsen på kubjelle. Det hørte alle, og vi fant sammen!

Vi spiller del A tre ganger og del B en gang. Da går det fint opp i åtte takter som kan repeteres flere ganger. Vi bytter på hvilke instrumentgrupper som spiller «solo» mens de andre synger, og krydrer med fellesspilling innimellom.

Ekstra suksess blir det når noen får lov til å spille solo. Vi har en fin metallofon der jeg kan ta av stavene F og B. Siden vi spiller låta over akkordene Am7 og D7 blir det en fin skala å jamme over.

Her er variasjonsmulighetene store, blant annet kan man bytte på instrumentene underveis, for eksempel slik jeg beskriver her. I det innlegget har jeg også lagt ut noter til et ostinat man kan spille over Oye Como Va, men der er rytmemønstrene noe mer kompliserte og egner seg derfor mer til enten gehørspill eller til mer erfarne notelesere. Ostinatet jeg har delt i dette innlegget er ment for bruk til notelesing for nybegynnere.


@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kompetansemål 3.-4. trinn

  • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
  • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
  • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

Kompetansemål 5.-7. trinn

  • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
  • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer