Jeg har laget fire forskjellige akkompagnementer som passer fint til å improvisere over. Låtene går i forskjellige tonearter, men instrumentet som vises først når man åpner prosjektet er stilt inn slik at alle tonene skal passe (nesten) uansett hvordan du spiller. Dette gjør at elevene kommer mer midt i musikken enn hvis de selv hadde måttet gjøre disse innstillingene på forhånd.


@lektorengas


Her kan elevene leke seg med å spille, endre instrumenter og lyder på hovedinstrumentet, gjøre opptak og vise frem for hverandre. Det går også an å gjøre dette til en fellesaktivitet, ved at læreren spiller akkompagnementet fra sin ipad på høyttalere i klasserommet/musikkrommet, og så kan elevene gå etter tur og spille en liten «snutt» mens de andre hører på. Eller så kan læreren spille en enkel melodi elevene kan prøve å herme etter, som spørsmål og svar.

Lykke til!

Her finner du garageband-prosjektene:


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kompetansemål 1.-2. trinn:

 • utforske og eksperimentere med puls, rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk, harmoni og form i dans, med stemmen og i spill på instrumenter
 • leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy
 • formidle opplevelser av ulike musikalske uttrykk gjennom samtale og kunstneriske uttrykksformer

Kompetansemål 3.-4. trinn:

 • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater
 • formidle egne musikkopplevelser og beskrive bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper
 • samtale om og reflektere over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Kompetansemål 5.-7. trinn:

 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer

Kompetansemål 8.-10. trinn:

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater

@lektorengas