Når vi har lært oss tre grep på gitar passer det perfekt å spille blues. Her er noen lytte- og diskusjonsoppgaver vi gjør felles i klassen for å lære litt mer om musikktradisjonen som kalles blues, og for å øve på å lytte til fin musikk sammen og diskutere det vi har lyttet til.


@lektorengas


1. Se denne filmen

Blues – en sjangerbeskrivelse (02:16)

2. Diskuter disse spørsmålene:

2.1. Hvor kommer blues fra?
2.2. Hvordan oppsto blues?
2.3. I begynnelsen av filmen snakker han om «afroamerikanere som ble holdt som slaver i USA». Hva vet du om historien til disse menneskene?
2.4. Slaveri ble forbudt i USA i 1865, men hvordan var forholdene for mange svarte i USA på begynnelsen av 1900-tallet?

3. Lytt til denne blues-låten:

Bessie Smiths sangstil var svært rå og intens. Hun sang som regel egenkomponert blues, og ulykkelig kjærlighet og hennes tragiske barndom var det som gikk igjen i de fleste av sangene hennes. Hun brøt mange barrierer for svarte kvinner i USA, det var likevel nok av dem som forsøkte å skape problemer for Smith. Det ble for eksempel innført restriksjonslover som sørget for at hun ikke fikk like mye penger som hun egentlig tjente på konsertene sine. Da kastet publikum penger opp på scenen i stedet.

4. Diskuter disse spørsmålene:

4.1. Les teksten her. Når er låten fra? Hva handler den om?
4.2. Les om hva som skjedde med Bessie Smith i 1937: https://no.wikipedia.org/wiki/Bessie_Smith Hva synes du om det? Kunne det skjedd i dag?

5. Syng med på denne låta:

Teksten finner du her

6. Lytt til denne versjonen av den samme låta:

7. Diskuter disse spørsmålene:

7.1. Hva har de to versjonene til felles?
7.2. Hva er forskjellig i de to versjonene?
7.3. Hva liker du best og hvorfor?


@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kjerneelementet kulturforståelse handler om hvordan sangen og musikken elevene utøver, lager og opplever, er forankret og har betydning i kulturen den springer ut av. Å kunne forstå egne og andres musikalske uttrykk, å utøve musikk, å lage musikk og å oppleve musikk både forutsetter og bidrar til kulturell kompetanse. Spill, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av, og er uttrykk for, historiske og samfunnsmessige forhold. Musikkens mening skapes når musikk brukes i sosiale sammenhenger, og musikk gir mening til sosiale hendelser og ritualer.

Kompetansemål 5.-7. trinn:

  • utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
  • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
  • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Kompetansemål 8.-10. trinn:

  • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer

@lektorengas


Illustrasjonsbilde: Joey Nicotra på Unsplash