Jeg skrev for noen uker siden et innlegg om samspill på instrumenter. Jeg er som musikklærer ambisiøs på mine elevers vegne, og liker å komme raskt i gang. Det bruker å fungere veldig fint, men det fører også til at jeg av og til bruker litt kort tid på en bestemt grunnleggende ferdighet: å bruke utstyret riktig.

Musikkutstyr, som instrumenter, notestativ og mikrofoner, er en dyr investering. Det er viktig at barna forstår verdien av utstyret og lærer å behandle det med respekt. Ved å ta vare på utstyret, kan man forlenge levetiden og spare ressurser på lang sikt. Dette er også en del av bærekraftig tenkning og en god vane å utvikle hos barna.

Bærekraftig utvikling er ett av de tre tverrfaglige temaene som beskrives i læreplanen. Men dette nevnes ikke i læreplanen for musikkfaget. Det er egentlig litt rart at dette ikke beskrives som et tverrfaglig tema i musikkfaget, når et helt vanlig musikkrom kan inneholde verdier for tusenvis av kroner. Godt musikkutstyr kan vare i mange mange år dersom det behandles riktig. Barn er i min oppfatning opptatte spørsmål rundt bærekraftig utvikling, men de trenger likevel bevisstgjøring i form av opplæring i riktig bruk.

Bilde av Adrian SwancarUnsplash

Å lære barna å ta vare på musikkutstyr kan også bidra til å utvikle en generell følelse av ansvar og disiplin. Ved å lære barna å håndtere utstyr forsiktig og å sette det tilbake på riktig sted etter bruk, bidrar det til å skape gode rutiner og arbeidsvaner. Dette kan ha en positiv innvirkning på deres generelle skoleprestasjoner og holdning til læring.

Respekt for fellesskapet I en skolesetting må elevene lære å dele og respektere felles utstyr. Ved å undervise dem i å ta vare på utstyret, lærer de også å respektere andre elevers arbeid og innsats. Dette fremmer en atmosfære av samarbeid og forståelse, som er viktig for et godt læringsmiljø. Det å bli nødt til å avlyse eller vesentlig endre populære aktiviteter som samspill på instrumenter

Her er noen tips for å hjelpe barna med å utvikle gode vaner når det gjelder å ta vare på musikkutstyr. Det dreier seg egentlig ikke om annet enn god klasseledelse – vær i forkant, bruk positiv forsterking og jobb med bevisstgjøring.

  • Forklar viktigheten av å ta vare på utstyr og hvordan det påvirker dem og deres medelever.
  • Demonstrer riktig håndtering og oppbevaring av utstyret, og gjenta dette regelmessig.
  • Gi positive tilbakemeldinger når du ser at barna tar vare på utstyret, og gi konstruktiv kritikk når det er nødvendig.
  • Gjør det enkelt og oversiktlig for barna å finne og oppbevare utstyret, for eksempel ved å ha tydelige merkelapper og faste plasser for hvert instrument.
  • Inkluder ansvar for utstyr som en del av musikkundervisningen, for eksempel ved å la elevene bytte på å være «ordenselever» som har ansvar for å sette opp og rydde bort utstyr før og etter timen. Dette gir dem praktisk erfaring og bidrar til å bygge en følelse av ansvar.

Å lære barna å ta vare på musikkutstyr i barneskolen kan være en verdifull del av deres utdanning og utvikling. Det hjelper ikke bare med å forlenge levetiden på dyrebart utstyr, men det fremmer også gode vaner, ansvar og respekt for fellesskapet. Det kan altså rett og slett være dannende i seg selv.