Gjennom ostinatbasert samspill kan man få til både tilpasset opplæring, differensiering og mestring på en enkel, effektiv og engasjerende måte. I dette innlegget forteller jeg litt mer om ostinatbasert samspill.

Om ostinater

Ostinater er korte musikalske fraser som gjentas konstant gjennom en del av eller hele en komposisjon. De kan være melodiske, rytmiske eller harmoniske, og finnes i ulike måter å musikke på. Bruken av ostinater kan bidra til å skape en stabiliserende kraft i musikken, samtidig som det gir rom for variasjon og improvisasjon.

Læreplanen i musikk legger vekt på at elever skal kunne «improvisere med stemme og instrumenter og skape enkle komposisjoner med utgangspunkt i egne erfaringer og ideer.» Ostinater kan fungere som en trygg base for elevene å utforske og eksperimentere med ulike musikalske elementer, og dermed styrke deres kreativitet og musikalske uttrykk. Improvisering og ostinatbasert samspill skrev jeg også om i fjor.

Ostinater kan tilrettelegges for ulike ferdighetsnivåer og bidra til differensiering i undervisningen. Et enkelt ostinat kan spilles av elever med lite erfaring, mens mer komplekse ostinater kan utfordre de mer erfarne elevene. Samspill med ostinater kan også tilrettelegges for ulike instrumenter og stemmer, slik at alle elever kan delta i musikkaktiviteten uavhengig av deres musikalske bakgrunn. Jeg har for eksempel tidligere skrevet om hvordan jeg tilrettelegger for at elevene med instrumentalbakgrunn fra utenfor skolen skal kunne ta denne erfaringen med inn i musikktimene.

Gjennom å mestre et ostinat og delta i samspill, kan elevene oppleve mestring og utvikle selvtillit i musikkfaget. Å spille sammen med andre i en gruppe gir en følelse av tilhørighet og ansvar, samtidig som det gir elevene mulighet til å utforske sin egen musikalitet og bidra til det kollektive musikalske resultatet. Denne erfaringen elevene da får med samspill kan man trekke med seg videre når klassen eller gruppa skal lære seg en «låt».

Reven, rotta og grisen

Jeg har i flere år brukt låta «Reven, rotta og grisen», der jeg blant annet bruker elementer inspirert av en versjon laget av Musikk i skolen. Jeg blander i tillegg inn verset fra låta «We will rock you». Se videoen og les noten min, og du skjønner hva jeg mener.

Denne låta pleier vi å jobbe med før vi spiller latin rock i ostinatsirkel (som tidligere nevnt i dette innlegget), da låten jeg forteller om her er enda enklere. Dette er gjerne noe av det første jeg gjør med instrumenter sammen med mine elever. I den forbindelse passer det også superfint å snakke om riktig bruk av utstyr – altså musikkrommets regel nummer tre.

Vi spiller Reven, rotta og grisen på fjerdetrinn. Vi bruker body percussion, bøttetrommer og tonerør. Les gjerne dette innlegget for mer om hvordan vi bruker tonerør. Jeg tenker i utgangspunktet på denne låta at alle tonerør-spillerne har ett tonerør i hver hånd. De som spiller stemme 1 og 4 har to forskjellige, og de som spiller stemme 2 og 3 har to like. Først øver alle på å klappe seg på låret med høyre-høyre-venstre. Når de får rørene så kan stemme 1 holde tonen A i høyre hånd og tonen B i venstre, og stemme 4 kan holde C i høyre og D i venstre. Disse to stemmene er noe mer kompliserte enn stemme 2 og 3 – altså får man litt differensiering.

Differensiering kan også oppnås gjennom improvisasjon og solospill. Siden vi spiller denne med akkordene Am7 og Em7 kan vi bruke alle stavene og de hvite tangentene til solospill. Jeg bruker som regel å spille piano til, da dette er fint for å fylle ut akkordene og holde barna samlet.

Utgangspunktet for ostinatet er noten jeg deler her, med masse variasjoner – mange av dem finner vi på i farta. Dette er ikke rakettforskning. Men det er også litt av poenget. Det kan gjerne være litt enkelt. Bruk det man har tilgjengelig av instrumenter, og lag gjerne flere enkle rytmer selv.

Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kompetansemål 3.-4. trinn

  • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
  • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
  • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

Kompetansemål 5.-7. trinn

  • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
  • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer

Håper ikke illustrasjonsbildet ble for cheesy.